Strona główna Nasza oferta O firmie Cennik e-kartoteka Kontakt

O Firmie

Firma Ad-ministro oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Działamy na terenie Łodzi i okolic. Posiadamy licencję zarządcy nieruchomości oraz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządcy.
Jako zarządca nieruchomości wykonujemy swoje czynności kierując się zasadą ochrony interesu osób, dla których pracujemy. Przestrzegamy standardów zawodowych określonych przepisami prawa.
W zarządzaniu nieruchomościami stawiamy na dobrą komunikację z naszymi zleceniodawcami. Nasze działania skupiają się na poprawie stanu technicznego nieruchomości, obniżeniu kosztów ponoszonych przez właścicieli.
Wyróżnia nas elastyczność usług ponieważ każda nieruchomość wymaga odrębnych rozwiązań. W budynkach developerskich koordynujemy proces dochodzenia praw właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi. Natomiast w starszych obiektach dbamy o podniesienie standardu użytkowego.

Biuro Ad-Ministro

Akty prawne do pobrania

Poniżej przedstawiamy treść aktów prawnych konstytuujących działanie administratorów nieruchomości i określających ramy ich działania.