Strona główna Nasza oferta O firmie Cennik e-kartoteka Kontakt

Disclimer

Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie jest AD-MINISTRO z siedziba w Łodzi przy ul. Gorkiego 69/10.

1. Użytkownicy mogą korzystać z zawartości serwisu internetowego AD-MINISTRO pod następującymi warunkami i z zastrzeżeniem podanym poniżej:

W przypadku rozpowszechniania lub powielania informacji należy podać serwis AD-MINISTRO jako źródło.
W przypadku włączenia informacji pochodzących z serwisu internetowego AD-MINISTRO do innych dokumentów (niezależnie od nośnika), osoba fizyczna lub prawna publikująca taki dokument ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody na taką działalność od właściciela serwisu AD-MINISTRO; w przypadku przekształcenia przez użytkownika informacji pobranych ze stron internetowych AD-MINISTRO należy wyraźnie ten fakt zaznaczyć.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów graficznych wchodzących w skład struktury serwisu AD-MINISTRO, w szczególności znaku firmowego oraz fotografii wymaga bezwględnie uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu AD-MINISTRO.

Biuro Ad-Ministro

Akty prawne do pobrania

Poniżej przedstawiamy treść aktów prawnych konstytuujących działanie administratorów nieruchomości i określających ramy ich działania.